Kompenzacioni plan Stemtech-a

Donosi nadu u bolju budućnost

Stemtech ne prodaje svoje proizvode u prodavnicama. Umesto toga, mi plaćamo nezavisne biznis partnere - ljude kao što si ti - da pomognu deliti naše proizvode i mogućnost za prihode sa drugima. Naš svetski biznis partner tim uključuje ljude iz svih sfera života - studente, doktore, penzionere i roditelje koji su kod kuće, da podjednako uživaju u prednostima Stemtech-ovih mogućnosti.

TeamBuilder program

Nagrađujemo Vas za razvoj novog biznisa

Jednokratni TeamBuilder bonus je raspoloživ svaki put kada Vi regrutujete novog Biznis partnera koji je kupio TeamBuilder paket. Ovaj program plaća unapred velikodušne Prodajne, TeamBuilder, Turbo TeamBuilder i 50% Odgovarajuće bonuse kada Vi regrutujete, obučavate i pomažete drugima da ostvare uspeh.

TeamBuilder Bonusi se plaćaju nedeljno ako odaberete direktan depozit, koji može biti podešen na Vašem ličnom vebsajtu ili back office-u. Kvalifikacijski uslovi: Kupite TeamBuilder paket i imajte minimum 50 PPV (minimum jedna bočica) da biste ostali aktivni i kvalifikovali se za TeamBuilder bonuse (lični VIP klijenti računaju prema ovim kvalifikacijama).

TeamBuilder paket

Najpopularniji način da postanete Team Builder!

Ovaj paket ima veliku vrednost i veliki potencijal.

TeamBuilder Bonus isplate:

Do 23000 RSD bonusa u TeamBuilder paketu se isplaćuje sa svakim regrutovanjem sa TeamBuilder paketom.
 • 5750 RSD kvalifikovanom regruteru
 • 9200 RSD TeamBuilder Bonusa kvalifikovanom biznis partneru
 • 11500 kvalifikovanim za Turbo TeamBuilder Bonus
 • 4600 RSD/ 5750 RSD kvalifikovanim za 50% odgovarajućeg bonusa
 • Ako regruter takođe zarađuje i TeamBuilder Bonus, on prima 5750 RSD Prodajnog Bonusa i 9200 RSD/ 11500 RSD TeamBuilder Bonusa, od ukupno 14950 RSD / 17250 RSD

Prosperity Bonus Program

Nagrađivanje za vaš preostali posao

Prosperity bonus program isplaćuje punih 7% na sve porudžbine biznis partnera (isključuje lične porudžbine) sedam nivoa u dubinu, PLUS 1-2-3% beskonačnog bonusa ako ste kvalifikovani. Program plaća na prvih 11500 RSD od svih porudžbina po Nezavisnom biznis partneru ili maloprodajnom klijentu, mesečno (isključuje VIP klijente)

Broj " nivoa" porudžbina na osnovu kojih zarađujete proviziju svakog meseca je određen:
PPV (vrednost ličnih poena): PV od Vaših ličnih porudžbina i od porudžbina Vaših VIP klijenata. OPV (vrednost poena organizacije) PPV i PPV od obima 7 nivoa organizacije. Prosperity bonus se plaća na prvih 11500BV, od svakog NBP, od svih vrsta porudžbina Nezavisnih biznis partnera iz Vašeg donjeg nivoa.

Napomena: Prosperity bonus program PV za jedno pakovanje SE2™ je 50 PV, BV = 3685 Napomena: Sve porudžbine za mesec, bilo AUtomatska isporuka ili ne-Automatska, prvih 100 BV samo, se plaća kroz Prosperity bonus. (*porudžbine VIP klijenata nisu deo ovog plana)

Lifestyle Leadership Bonus Program

Lifestyle Leadership bonus se plaća od 3-10% od SVIH porudžbina čiji je BV iznad 11500 RSD. Kako raste vaša grupa,možete zaraditi generacijske bonuse od 3% -10 % za šest generacija . Lifestile Infinity Bonusi su 1-2-3 % , na sve generacije vaše grupe počevši od 7. generacije .


Program Bonus vozila

Želite da vozite auto plaćen od strane Stemtech-a? Kvalifikacija za Stemtech-ov ''Bonus vozilo'' program je lakša nego ikada ranije! Sve zavisi od vaše KVALIFIKACIJE za DIREKTORA (ili iznad) koji gradi sa Automatskom isporukom. U Severnoj Americi, oba nezavisna biznis partnera I VIP klijenti na Automatskoj isporuci se uračunavaju u Vašu kvalifikaciju. Kao što je prikazano na grafikonu ispod, Vaš mesečni bonus vozila se povećava, tako što se broj Vaših lično regrutovanih Automatskih isporuka i ukupan broj Automatskih isporuka vaša tri nivoa povećava, zajedno sa vašim PV-om Automatskih isporuka.

*VIP klijenti se računaju prema svojoj kvalifikaciji
**50% pravilo se primenjuje
Kada ispunite ove kvalifikacije tri uzastopna meseca, Vaš Bonus Vozila počinje u četvrtom mesecu. Možete kupovati u januaru, za vozilo koje može biti na vašem prilazu do aprila..ali morate početi sa formiranjem vašeg tima SADA!
Dodatna pravila:
 • Biznis partneri koji su u potpunosti kvalifikovani Direktori ili iznad, imaju pravo na Vozilo bonus program ako je startovan u Vašoj državi
 • U svrhe kvalifikovanja i održavanja, možete koristiti i Nezavisne biznis partnere na Automatskoj isporuci i VIP klijente
 • Bonus se plaća mesečno.
 • Biznis partner se može kvalifikovati da prima bonuse samo iz jednog ranga, u jednom trenutku.
 • Biznis partner mora da ispunjava kvalifikacione uslove za dati rang u 3 uzastopna meseca, pre nego što počne zarađivati bonus. Bonus počinje da se isplaćuje u četvrtom mesecu.
 • Biznis partner može da kupi ili iznajmi vozilo nakon što kompletira prva 3 meseca kvalifikacija. Ugovor o kupovini ili zajmu mora da glasi na ime Biznis partnera a kopija ugovora o kupovini ili zajmu mora da bude poslata lokalnom partnerskom servis timu.
 • 50% od ostvarenog bonusa će biti dodeljeno u provizijama, ako Biznis partner odabere da NE kupi vozilo.
 • Biznis partneri mogu da kupe novo vozilo, po njegovom ili njenom izboru, ili ako Stemtech nakon podnošenja odobri željeno vozilo koje je prethodno bilo u njihovom vlasništvu.
 • Kada je vozilo kupljeno, ono MORA imati brending kompanije/biti oblepljeno/biti opremljeno nalepnicama sve vreme i biti dostupno za fotografisanje za publikacije kompanije po potrebi.
 • Mesec u kojem se čini izuzetak se može koristiti kada Biznis partner propusti zahteve za Automatskom isporukom na nivoima 1-3, ali su Automatska isporuka na prvom nivou i zahtevi za PV ispunjeni.
 • Biznis partner može koristiti grejs period jednom u periodu od 12 uzastopnih meseci. Tokom tog meseca, Biznis partner će biti plaćen na istom rangu za koji su on ili ona bili kvalifikovani.
 • Ako mesec u kojem se čini izuzetak nije dostupan, onda je partner plaćen na nižem rangu od onog za koji je on/ona kvalifikovan/a.
 • Ako je grejs period već iskorišćen i Biznis partner ponovo ne uspe da ispuni uslove u roku od 12 meseci, Biznis partner će morati da se ponovo kvalifikuje za taj rang da bi mu bonus ponovo bio plaćen (na tom rangu).

PROGRAM VIP KLIJENATA