План за възнаграждения

Носи надежда за по-добро бъдеще

Ние от Stemtech не продаваме продуктите си в магазина. Вместо това, ние плащаме на Независими Бизнес партньори – хора точно като Вас – да споделят нашите продукти и възможности за доход с други хора. Нашият глобален екип от Бизнес партньори включва най-различни хора – студенти, лекари, пенсионери и родители – всички те се радват на предимствата и възможностите, които предлага Stemtech.

Програма ТимБилдър

Възнаграждава Ви за изграждане на нов бизнес.

Еднократният ТимБилдър бонус е достъпен всеки път, когато привлечете нов Независим бизнес партньор, закупил пакет ТимБилдър. Тази програма изплаща щедри бонуси още в началото - Привличащ, ТимБилдър, Турбо ТимБилдър и 50% Съответстващ бонус, когато привличате, обучавате и помагате на другите да успяват.

ТимБилдър бонусите се изплащат седмично, ако сте отбелязали тази опция. Условия за квалификация: Да сте закупили ТимБилдър пакет и да имате минимум 50 ЛТКАД ( минимум 1 опаковка), за да поддържате активен статус и да се квалифицирате за ТимБилдър бонуси. (Поръчките на Вашите лично привлечени VIP клиенти се включват в тази квалификация).

Пакет ТимБилдър

Най-популярният начин да участвате в програмата „ТимБилдър“.

Пакетът има голяма ценност и огромен потенциал за получаване на бонуси.

Изплащане на бонуси ТимБилдър:

Изплащат се до 350 лв. бонуси при регистрация с пакет ТимБилдър.
 • 87.50 лв. бонус за квалифициран Спонсор
 • 140 лв. бонус за квалифициран Бизнес Партньор
 • 175 лв. за квалифицирал се за бонус Турбо ТимБилдър
 • 70 или 87.50 лв. за квалифицирал се за 50% Съответстващ бонус
 • Ако Привличащият е квалифициран да получава ТимБилдър бонус, то той ще получи: 87.50 лв – бонус Привлякъл и 140/175 лв - бонус ТимБилдър, което прави общо 227.50/262.50 лв.

Програма Просперити Бонус

Възнаграждава Ви за изграждане на бизнес, осигуряващ остатъчен доход

Програмата Просперити бонус изплаща 7% за ВСИЧКИ поръчки на НБП в седем нива в дълбочина, ПЛЮС 1-2-3% бонус Безкрайност, ако сте квалифициран. Тази програма плаща комисионни от първите 175 БО от всички видове поръчки на Вашите Бизнес партньори или крайни клиенти (без ВИП клиенти).

Броят на нивата по Просперити Бонус, от които можете да получите комисионни всеки месец, зависи от:
ЛТКАД – Лични точки за квалификация по Автодоставка: ТК от Вашите лични поръчки по Автодоставка и поръчките от Вашите VIP клиенти. ОТК (Организационни точки за квалификация) - ЛТК (Лични точки за квалификация) и ЛТК от 7 нива от Вашата организация. Просперити бонус се изплаща за първите 175 БО от поръчките на всеки НБП, от всички видове поръчки от Независимите Бизнес Партньори във Вашата структура. Бележка: Просперити бонус ТК за опаковка SE2™= 50 ТК, 61.50 БО Бележка: Всички поръчки през месеца се комбинират, само първите 175 БО се заплащат по Просперити бонус (тук не се включват поръчките на ВИП клиенти).

Програма Лайфстайл Лидерски бонус

Програмата Лайфстайл Лидерски бонус изплаща от 3-10% върху ВСИЧКИ поръчки с над 175 БО, ако сте квалифициран. С разрастването на Вашата група, Вие можете да получите поколенчески бонуси от 3% до 10% до 6 поколения. Лайфстайл бонус Безкрайност в размер на 1-2-3% се изплаща върху всички поколения във Вашата структура, започвайки от 7 поколение.


Програма Нов автомобил

Искате ли да карате автомобил, платен от Stemtech? Да се квалифицирате за Програмата на Stemtech Нов Автомобил сега е по-лесно от всякога! Всичко зависи от Вашата КВАЛИФИКАЦИЯ като ДИРЕКТОР (или по-висок ранг)

*Поръчките на VIP клиентите се зачитат за Вашата квалификация
** Прилага се правилото за 50%
Веднъж след като се квалифицирате в продължение на три последователни месеца, през четвъртия месец получавате своя бонус Нов Автомобил. Можете да поръчате колата си през януари и да седнете зад волана през април... но трябва да започнете да изграждате своя екип СЕГА!
Допълнителни правила
 • Бизнес партньори, които са квалифицирани Директори или с по-висок ранг, могат да участват в програмата Нов Автомобил, ако тя е активна на Вашия пазар.
 • За да се квалифицирате и поддържате постигнатата квалификация, Вие можете да използвате точките, получени както от Ваши лично привлечени БП, така и от Ваши лично привлечени ВИП клиенти
 • Бонусът се изплаща месечно
 • Можете да се квалифицирате за получаване на възнаграждение само по едно ниво в едно и също време.
 • За да получите бонуса, трябва да сте квалифицирани в рамките на 3 последователни месеца за дадено ниво от програмата. Бонусът започва да се изплаща през 4-ия месец.
 • Вие можете да закупите кеш или на лизинг автомобил в края на 3-ия месец от квалификационните 3 месеца. Договорът за покупка/лизинг трябва да е на Ваше име и негово копие трябва да бъде изпратен в офиса на Стемтек за Вашия регион.
 • Ако решите да НЕ закупувате автомобил, ще Ви бъдат изплатени 50% от бонуса, за който сте се квалифицирали, заедно с комисионните.
 • Вие можете да закупите нов автомобил по свой избор или автомобил втора ръка, за който е необходимо одобрение от Stemtech.
 • След закупуването, автомобилът ТРЯБВА да бъде трайно брандиран и да бъде достъпен за корпоративни фотосесии, в случай на необходимост.
 • В случай, ако не сте покрили изискванията относно количеството привлечени с Автодоставка на нива от 1 до 3, но сте покрили изискванията за количеството привлечени на 1 ниво и личните Ви точки, можете да ползвате гратисен период 1 месец.
 • Можете да използвате гратисен период (месец) веднъж за 12 последователни месеца. По време на гратисния месец ще Ви бъде изплатен бонус в съответствие със същото ниво, за което сте били квалифицирани.
 • Ако нямате право на гратисен месец, тогава ще Ви бъде изплатен бонус спрямо ниво по-ниско от това, за което сте били квалифицирани.
 • Ако гратисният период (месец) е бил вече използван и не сте покрили изискванията отново в рамките на 12 месеца, трябва да се преквалифицирате за същото ниво, за да можете да получите бонус за същото ниво отново.

ВИП ПРОГРАМА